Search
Search Menu

Resultaten

De resultaten van Kleinschalig Innovatief Gastouderschap (KIG) van de Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland.

Vanaf de periode 2007 tot nu toe zijn gastouderprojecten afgerond: in Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West, Rotterdam IJsselmonde, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer. Met dit programma zijn in totaal zijn 150 vrouwen opgeleid, waarvan 30% als zelfstandig gastouder is gestart. De overige vrouwen zijn elders aan de slag gegaan of zijn een vervolg opleiding gaan volgen.
In Amsterdam Zuidoost is het traject zo succesvol geweest dat het stadsbestuur besloten heeft om vier trajecten te financieren.
 
“Via mij zijn uiteindelijk ook andere dames de de KIG-trainingen gaan volgen. Toen de eerste opleiding afgelopen was heb ik bij Elvira Sweet (voormalig stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost) gevraagd of er nog een cursus kwam. Uiteindelijk zijn er in totaal vier training succesvol afgerond. Er staan nu veel vrouwen op de wachtlijst.”
 
Een KIG-traject is voor de gemeente Almere een welkome aanvulling op hun re-integratiebeleid. Gastouderopvang vanuit huis is namelijk wel te combineren met de zorgtaken voor eigen kinderen. De gemeente Almere is positief over de samenwerking met de stichting.
“Ik voel mij nu zeker om het examen te gaan doen”