Search
Search Menu

Over ons

Over ons

Visie
Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland wil het zelfstandig ondernemerschap van vrouwen een krachtige impuls geven. Dit creëert kansen voor allochtone vrouwen en geeft ze een positief toekomstperspectief. Daarnaast stimuleert het ondernemerschap de economie van onderaf. Het zelfstandig kunnen ondernemen draagt bovendien bij aan de zelfstandigheid en de participatie van allochtone vrouwen.

Missie
Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland ziet het als haar taak het ondernemerschap aantrekkelijk voor vrouwen te maken. Onze missie is een succesvolle start van hun ondernemingen te stimuleren.