Search
Search Menu

Actueel

Actueel: Uitstroomcijfers uit de diverse projecten.

Deelnemers stijgen op de participatieladder door werk en/of activiteiten.

Ons opleidingsprogramma Kleinschalig Innovatief Gastouderschap (KIG), gericht op de ontwikkelingskansen en daarmee ook de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen te vergroten, is zeer succesvol gebleken.
Het merendeel van deelneemsters aan het KIG-programma is duurzaam uit sociaal isolement en/of armoede geraakt. Meer dan de helft van de vrouwen verwerft na de opleiding eigen inkomsten uit werk. Dit heeft ertoe geleid dat hun arbeidspositie aanzienlijk is verbeterd.
 
Tijdens deelname aan het programma is de participatie van de deelneemsters aanzienlijk gestegen. Door de gezamenlijke trainingsactiviteiten kregen de vrouwen meer onderlinge sociale contacten en ook contacten buitenshuis. Hun weerbaarheid en zelfvertrouwen is hierdoor aanzienlijk vergroot.

Conclusie
Na uitstroom is meer dan de helft van de vrouwen langdurig actief op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als gastouders, zorg- of opvoedambassadeurs. Daarnaast verricht een aantal oud-deelneemsters vrijwilligersactiviteiten in de vrouwencentra of op de basisschool. Doorstroom naar werk of vrijwilligerswerk is succesvoller als vrouwen na het programma nog worden begeleid. Door de sociale contacten buitenshuis is de kans op terugval in sociaal isolement voor deze groep geringer geworden.
 
Uitstroomcijfers Projecten van 2009 t/m 2012

uitstroomcijfers projecten  van 2009 tot en met 2012           _2009-tot-2012