Search
Search Menu

Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland
(Stichting KON)

De organisatie
Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland is opgericht als netwerkorganisatie. De stichting zet zich in voor allochtone vrouwen met de ambitie en potentie een eigen bedrijf te starten, maar die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Stichting KON wil voor deze vrouwen een brugfunctie vervullen en streeft tevens naar samenwerking met aanverwante partners en netwerkorganisaties.

De ambitie
Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland stimuleert vrouwen hun initiatieven tot bloei te laten komen. Dit doet Stichting KON door met vrouwen ondernemerstrajecten te ontwikkelen en netwerkinitiatieven te stimuleren.
Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland biedt kansen en perspectief voor de toekomst!